جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/01/21

انتشار مقاله مرتبط با طرح پژوهشی صنعتی

خلاصه خبر

انتشار مقاله «طراحی و ساخت یکسوساز کموتاسیون خط جریان بالا بر اساس تریستورهای موازی» تألیف آقایان مهندس محمد فرزی و مهندس منصور عارفیان در شماره زمستان 1397 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران