جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1397/12/12

ارائه مقاله توسط اعضای پژوهشکده برق جهاددانشگاهی

خلاصه خبر

• مقاله¬ای با عنوان"Integrated Control Strategies for Current Ripple Reduction and Enhancing Performance in Non-Inverting Interleaved DC-DC Converter توسط اعضای پژوهشکده برق ارائه شد.