جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1397/10/26

تفاهمنامه همکاری

خلاصه خبر

در راستای اهداف راهبردی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علم و صنعت مبنی بر گسترش و توسعه آموزش‎های فنی و تخصصی در مرکز آموزش، تفاهم‎نامه همکاری آموزشی میان معاونت آموزشی و شرکت احرار ماشین یار ایرانیان منعقد گردید.

تفاهمنامه همکاری