جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/07/30

انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

خلاصه خبر

دکتر حمیدرضا طیبی برای یک دوره سه ساله دیگر به عنوان رییس جهاددانشگاهی انتخاب شد.