جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/06/24

جلسه دفاع از رساله دوره دکتری

خلاصه خبر

برگزاری جلسه دفاع از رساله دوره دکتری خانم فاطمه مستاجر خیرخواه رشته مهندسی برق – گرایش مخابرات