جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/06/03

گردهمایی جهادگران جهاددانشگاهی علم و صنعت و پژوهشکده برق جهاددانشگاهی

خلاصه خبر

گردهمایی سالیانه همکاران جهاددانشگاهی علم و صنعت بمناسبت سی و نهمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در روز یک شنبه مورخ 98/05/27

گردهمایی جهادگران جهاددانشگاهی علم و صنعت و پژوهشکده برق جهاددانشگاهی