جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/05/22

مصاحبه رئیس جهاد علم و صنعت به بهانه سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی

خلاصه خبر

سه طرح بزرگ فناورانه جهاد دانشگاهی بر عهده واحد علم و صنعت