جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/05/20

حضور رئیس‌جمهور در مراسم سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی

خلاصه خبر

رئیس جمهور با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی، نامی مقدس و مجمع نیروهای خلاق، مخلص و با انگیزه است، گفت: کلمه جهاد اقتضا می کند که جهاد دانشگاهی از نظر سرعت، کیفیت و هزینه؛ متفاوت از سایر موسسه های پژوهشی باشد.

حضور رئیس‌جمهور در مراسم سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی