جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/02/15

ارائه دو مقاله در كنفرانس مهندسی برق ايران

خلاصه خبر

در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران که در تاریخ 10 الی 12 اردیبهشت 1398 در شهر یزد برگزار گرديد دو مقاله از سوی پژوهشگران پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي ارائه شد.