جهاد دانشـگاهی علـم و صنعت (نسخه آزمایشی)
EN|FA

1398/02/09

نشست منطقه¬ای (منطقه2) "باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی" و اولین پیش رویداد جشنواره تجاری سازی ایده با موضوع "راهکارهای مهندسی مقابله با آلودگی هوا"

خلاصه خبر

نشست منطقه ای (منطقه2) "باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی" و اولین پیش رویداد جشنواره تجاری سازی ایده با موضوع "راهکارهای مهندسی مقابله با آلودگی هوا"، هفت اردیبهشت ماه 98 در مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران به میزبانی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علم صنعت برگزار گردید.

نشست منطقه¬ای (منطقه2) "باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی" و اولین پیش رویداد جشنواره تجاری سازی ایده با موضوع "راهکارهای مهندسی مقابله با آلودگی هوا"